QuantumGIS

GIS programi se uporabljajo praktično na vseh področjih, kjer se prikazuje in členi prostor, v gozdarstvu torej kar precej. Nepogrešljivi so za načrtovanje v gozdnem prostoru, izdelavo preglednih kart, obvladovanje baz podatkov, za uporabo skupaj z GPS napravami… Tehnologija GIS-ov se vedno bolj uveljavlja v praksi, hkrati pa postaja vedno …

Okrogla miza Agra: gozdnolesno bogastvo

Kot vsako leto je sejemsko in obsejemsko dogajanje v Gornji Radgoni polno vsebine, malo manj z novo vsebino opremljena pa se mi je zdela nedeljska okrogla miza z naslovom Gozd- bogastvo države, državljanov? Priložnost za podjetja? Zakaj tako mnenje? Veliko je bilo zdaj že klasičnega govora o gozdu in njegovem …

Sproščena tehnika: na kratko

Tehnike gojenja gozdov, ki se imenuje sproščena oziroma svobodna, ni moč najti v sedanjih gozdnogospodarskih načrtih, čeprav je v teoriji  obravnavana skupaj s skupinsko postopnim in prebiralnim gospodarjenjem. V praksi se verjetno pogosto uporablja, vendar je redko imenovana, zaradi zapletenosti pa jo je težko opisati v nekaj stavkih. Je tehnika, …

Kakovost pri delu v gozdu

V vseh gospodarskih dejavnostih in pri posameznih poklicih so formalno ter neformalno določena merila kakovosti pri izdelkih ali storitvah. Hkrati se vedno bolj teži tudi k višanju ali izboljšanju kakovosti ob nespremenjeni ceni. Gozdarstvo in gozdna dela kot ena izmed fizično najzahtevnejših del, navkljub vsem nevarnostim, ki jih prinašajo, niso …

Kdo naj seka v državnem gozdu?

 Ta prispevek za naslov izrablja vprašanje, ki je zadnjih nekaj let zelo izpostavljeno in odpira temo upravljanja z državnimi gozdovi in gozdovi nasploh. Zastavili so si ga na okrogli mizi na Agri v Gornji Radgoni v nedeljo, 25. avgusta 2013. Leto 2016 se približuje zelo hitro in do tedaj bo potrebno …