Siva jelša

Skromnejša sestra črne jelše z latinskim poimenovanjem Alnus incana je manj znana drevesna vrsta, tudi med gozdarji. Dosega nizke višine (do okoli 20 m) in skromnejše debeline (do 50 cm) ter je omejena na specifična rastišča. Največ jo najdemo na silikatni matični podlagi. V nižinskih poplavljenih gozdovih in na namočenih tleh …

Deblo in skorja drevesnih vrst

Kadar imamo opravka z delom v gozdu, kjer moramo prepoznati drevesne vrste, nam vsako znanje in vse izkušnje pridejo zelo prav. V praksi je možno prepoznavati po veliko znakih, najdostopnejša pa je informacija o deblu in skorji (listov, plodov, brstov vedno ni mogoče videti- deblo pa vedno). Zato je prepoznavanje …

Zimske vejice listavcev – zimski brsti

Drevesne vrste je možno prepoznavati na podlagi večih znakov: habitusa drevesa, oblike debla, skorje, listov, plodov …. Najpopularnejši so listi. V zimskem času, ko pa drevo ni olistano, se moramo pri listavcih zanašati predvsem na deblo: njegovo obliko in skorjo. Poznavalci pa lahko uporabijo še en znak, ki zna biti …

Divja hruška in lesnika

Lesnika ali divja jablana (Malus domestica) in drobnica ali divja hruška (Pyrus pyraster) sta dve drevesni vrsti, ki ju gozdarji uvrščamo v gozdni prostor, čeprav tam nista več tako pogosti.   Najdemo ju v mešanih gozdovih listavcev v nižjih legah, vendar redko znotraj sestoja, saj dosegata prenizke višine, da bi …