Dekompozicija

Razgradnja, razpadanje, gnitje, razkroj so slovenske sopomenke tujke dekompozicija, ki se je uveljavila v bioloških vedah za razpadanje organskih snovi v anorganske (razpad živih organizmov v nežive snovi), ki ga z drugo besedo imenujemo tudi mineralizacija.         Dekompozicija je izredno pomemben proces v gozdu. Odpadlo listje dreves, …

Rdeča trohnoba iglavcev

Gliva Heterobasidion spp. je bolezen, ki prizadane cele sestoje dreves smreke ali drugih iglavcev, od katerih si pri sečnji obetamo kakovosten tehnični les. Prisotnost trohnobe v drevesu močno zmanjša vrednost drevesa, saj se naseli v spodnjem delu debla, ki je običajno najvrednejši. Okužen prvi sortiment (do 4 m dolžine, lahko …