Smreka v monokulturah

Pogosta oblika gozdnih sestojev v Srednji Evropi in pri nas v Sloveniji so čisti nasadi smreke ali takoimenovane monokulture smreke. Smreka kot vsestransko uporabna in hitrorastoča vrsta omogoča na rodovitnih in globokih tleh po gozdarskih izračunih zelo visoke hektarske donose, zato so jo v preteklem načinu gospodarjenja močno pospeševali. Sadili so …