QuantumGIS

GIS programi se uporabljajo praktično na vseh področjih, kjer se prikazuje in členi prostor, v gozdarstvu torej kar precej. Nepogrešljivi so za načrtovanje v gozdnem prostoru, izdelavo preglednih kart, obvladovanje baz podatkov, za uporabo skupaj z GPS napravami… Tehnologija GIS-ov se vedno bolj uveljavlja v praksi, hkrati pa postaja vedno …

Sušenje drv

Preden damo drva v peč, jih moramo osušiti. Če jih ne, verjetno sploh ne bodo zagorela, ali pa se bo vsa toplotna energija, nakopičena v lesu, porabila za izhlapevanje vode iz lesa. Torej manj ko je v lesu vode, boljši je izkoristek drv. Ljudska praksa pravi, da je drva najbolje …

Tablice za računanje prostornine okroglega lesa

Tablice, ki jih potrebuje vsak gozdar in lastnik gozda so tablice za računanje kubikov okroglega lesa. Potrebne so pri izračunu količine lesa na gozdni cesti, pri prodaji lesa in pri manipuliranju s hlodi. Vsakemu sortimentu izmerimo dolžino (brez nadmere) in premer na sredini hloda, kubatura lesa pa se izračuna kot …