Deblo in skorja drevesnih vrst

Kadar imamo opravka z delom v gozdu, kjer moramo prepoznati drevesne vrste, nam vsako znanje in vse izkušnje pridejo zelo prav. V praksi je možno prepoznavati po veliko znakih, najdostopnejša pa je informacija o deblu in skorji (listov, plodov, brstov vedno ni mogoče videti- deblo pa vedno). Zato je prepoznavanje po deblu najpomembnejša veščina gozdarjev.

V praksi je prepoznavanje drevesne vrste po deblu in skorji lahko kar zahtevno. Pri razlikah v strukturi in izgledu skorje mladega in starega drevesa se lahko večkrat uštejemo pri določanju vrste. Mlada drevesa še nimajo izrazito razbrazdane in značilno obarvane skorje, starejši osebki pa imajo lahko že pretirano razbrazdano skorjo- zato je recimo težko ločiti zelo star veliki jesen in graden, ali pa lipovec in pravi kostanj, itn.

Pri opisu skorje drevesa moramo biti pozorni na barvo skorje, razbrazdanost, odpadajoče lubje, obliko lubja in še kakšne posebne znake na deblu, ki nam lahko kar zanesljivo določijo drevesno vrsto, npr.rak pri kostanju ali rak pri jelki, lenticele pri češnji ali brezi itn.

V nadaljevanju so posnetki debel 18 drevesnih vrst, precej jih manjka in bi jih bilo treba dodati, da bi bila zbirka bolj popolna.

navadni beli gaber (Carpinus betulus)

navadni beli gaber (Carpinus betulus)

navadni beli oreh (Juglans regia)

navadni beli oreh (Juglans regia)

navadna breza (Betula pendula)

navadna breza (Betula pendula)

bukev (Fagus sylvatica)

bukev (Fagus sylvatica)

črna jelša (Alnus glutinosa)

črna jelša (Alnus glutinosa)

divja češnja (Prunus avium)

divja češnja (Prunus avium)

duglazija (Pseudotsuga menziesii)

duglazija (Pseudotsuga menziesii), ni avtohtona vrsta v Sloveniji

gorski brest (Ulmus glabra)

gorski brest (Ulmus glabra)

gorski javor (Acer pseudoplatanus)

gorski javor (Acer pseudoplatanus)

drobnica ali divja hruška (Pyrus pyraster)

drobnica ali divja hruška (Pyrus pyraster)

jelka (Abies alba)

jelka (Abies alba)

lesnika (Malus sylvestris)

lesnika (Malus sylvestris)

lipovec (Tilia cordata)

lipovec (Tilia cordata)

evropski macesen (Larix decidua)

evropski macesen (Larix decidua)

pravi kostanj (Castanea sativa)

pravi kostanj (Castanea sativa), vidna je rakava rana

rdeči bor (Pinus sylvestris)

rdeči bor (Pinus sylvestris)

veliki jesen (Fraxinus excelsior)

veliki jesen (Fraxinus excelsior)

smreka (Picea abies)

smreka (Picea abies)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.