Divja hruška in lesnika

Lesnika ali divja jablana (Malus domestica) in drobnica ali divja hruška (Pyrus pyraster) sta dve drevesni vrsti, ki ju gozdarji uvrščamo v gozdni prostor, čeprav tam nista več tako pogosti.

lepo razraslo in košato drevo drobnice ob opuščenem pašniku

lepo razraslo in košato drevo drobnice ob opuščenem pašniku

 

Najdemo ju v mešanih gozdovih listavcev v nižjih legah, vendar redko znotraj sestoja, saj dosegata prenizke višine, da bi se tam uveljavili. Glede tal in vode sta skromni vrsti. Bogatita gozdni rob, kjer najdeta dovolj svetlobe za rast. Pogosti sta na odprtem, na jasah, pašnikih in kmetijskih površinah ter v sadovnjakih. Obe vrsti se uporablja kot matično rastlino, na katero se cepi žlahtne sorte jablan in hrušk. Plodovi lesnike in drobnice so sicer drobni in neokusni. V naravi in blizu sadovnjakov je veliko vrst jablan in hrušk, ki so podivjani in jih od lesnike in drobnice težko ločimo, če ne vidimo plodov.

skorja drobnice

skorja drobnice

skorja lesnike

skorja lesnike

Lesnika in drobnica kot gozdni vrsti z vidika pridobivanja lesnih sortimentov nista pomembni. Kljub temu pa bi ju morali ohranjati zaradi drugih koristi. Z njuno prisotnostjo se veča vrstna pestrost v smislu biodiverzitete in izboljša estetski izgled gozda, predvsem gozdnega roba. Jeseni in pozimi so njuni plodovi pomembna hrana divjadi in pticam.

jablana licitacija

les jablane je prav tako iskan za razne namene uporabe

 

Vloga gozdov se je od nekoč, ko je bilo pomembno predvsem izkoriščanje lesa, zelo spremenila. Današnja družba na gozdni prostor naslanja nove funkcije, kot so rekreacijska, estetska, biotska, trajnostna, habitatna itd. Da lahko gozd uspešno zagotavlja vse te nove vloge mora biti gospodarjenje usmerjeno v pestro in raznoliko vrstno sestavo. K temu pripomorejo tudi drevesne vrste, ki so pri nas zastopane v manjšini in smo jih dolgo časa pri gospodarjenju z gozdovi zapostavljali kot nepomembne za gozdno-lesno proizvodnjo.

hruškovina lahko dosega visoke cene če je deblo lepo in brez napak

hruškovina lahko dosega visoke cene če je deblo lepo in brez napak

Na trgu se včasih znajdejo redki sortimenti obeh vrst. Redki so, ker je malo jablan in hrušk, ki bi sploh imele dovolj dolgo deblo in bile brez večjih napak v lesu. V splošnem je hruškovina bolj cenjena. Hlodi lahko predvsem na licitacijah lesa dosežejo krepke cene.

Gozdarji priporočajo ohranjanje teh dveh vrst v gozdovih. S pravilno tehniko sproščanja krošnje lahko vzgojimo lepo drevo tudi v sestoju, najbolje pa je ti dve vrsti zaščititi na gozdnem robu, kjer imata dovolj prostora.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.