Kakovost pri delu v gozdu

V vseh gospodarskih dejavnostih in pri posameznih poklicih so formalno ter neformalno določena merila kakovosti pri izdelkih ali storitvah. Hkrati se vedno bolj teži tudi k višanju ali izboljšanju kakovosti ob nespremenjeni ceni. Gozdarstvo in gozdna dela kot ena izmed fizično najzahtevnejših del, navkljub vsem nevarnostim, ki jih prinašajo, niso nobena izjema pri doseganju višje kakovosti dela.

Izkušnje in znanje zasedajo bistven delež v tej zgodbi. Res se je treba vsega nekje tudi učiti, ampak naj nas uči nekdo, ki zna na pravem koncu poprijeti za to delo. Brez dobrega znanja drevesa ne bomo mogli varno podreti in izdelati. Pri delu je potrebno biti natančen, veliko predvidevati in nikakor hiteti. Tudi ko imamo za sabo že veliko prakse, je čelada na glavi nuja. Suha veja nas lahko preseneti kadarkoli in čelada je lahko pri takem dogodku življenjsko pomembna. Tudi osebna varovalna oprema gozdarjev že sama pove nekaj o tem, kako resno jemljejo to delo.

Delovni stroji in njihovo vzdrževanje precej poveča kakovost dela. Današnje napredne motorne žage imajo že minimalno vrednost tresljajev, ob tem pa zelo veliko moč in učinek dela. Veriga mora biti nabrušena in napeta. S traktorjem si lahko precej otežimo ali olajšamo delo. Dovolj močan vitel, po možnosti še dvobobenski, močno poveča dnevne učinke dela. Brez daljinca si upravljanja vitla marsikje sploh ne znamo več predstavljati. Vendar še tako močan vitel ne pomaga, če smo hlod narobe pripeli.

Za gozdarje je pomembno, da se gozd po posegu v zglednem času obnovi in ohranja svoje funkcije. Tu vključimo urejenost sečišč, skrb za odvodnjavanje vlak, čuvanje mladja in drugih dreves itn. S sečnjo dreves lahko namreč naredimo gozdu veliko koristi, hkrati pa tudi dosti škode. Zavedati se moramo, da je slednja neizogibna. Del mladja bo zagotovo uničen in tudi kakšno neodkazano drevo je treba posekati. Zato kvaliteto dela ocenimo po količini škode, ki je glede na dane razmere za delo nastala. V zahtevnih razmerah za delo moramo izvajalcu popustiti pri škodi ali pa pri ceni za storitev.

Izredno pomemben vidik kakovosti dela vse bolj predstavlja krojenje lesa in priprava hlodovine za prodajo. Kupci lesa so zahtevni, zato mora biti hlodovina pripravljena vsaj po nekih minimalnih standardih. Pozornost je treba polagati na dolžine sortimentov, ki morajo biti dovolj dolgi in nujno vsebovati minimalno nadmero. Morda se tistim, ki dolžine obvladajo, zdi neumno na to opozarjati, vendar se še vedno najdejo delavci ali lastniki gozdov, ki dolžine in nadmere jemljejo preveč lahkomiselno. Tudi pri samem krojenju sortimentov je pomembno, da iz drevesa izkoristimo najboljše, kar lahko. Dobro skrojeno drevo ima v čimvečji meri izločene napake kot so krivost, zvitost, trohnoba dvovrhatost itn. Pri tem si splača vzeti čas in merilni trak večkrat peljati po deblu, nakar se lažje odločimo za mesta prežagovanja.

Kvaliteta del torej narašča z usposobljenostjo in izkušnjami delavcev. Ker pa se v gozdu večinoma dela v skupinah (po dva, po trije, tudi več) je izrednega pomena tudi usposobljenost ekipe kot celote. Kajti v gozdovih je resnično najvarneje in najlažje delati v skupini. Tako si lahko delavci priskočijo na pomoč pri delu ali pri morebitni nezgodi. Lahko pa je tudi zelo nevarno, če je v skupini nekdo, ki s svojim obnašanjem ali početjem ogroža druge. Kvalitetno opravljanje del v gozdovih zahteva timsko delo, kjer so delavci pozorni eden na drugega in si delo pametno porazdelijo ter se dobro organizirajo. Do tako kondicijsko zahtevnega dela morajo imeti delavci veliko veselja, celo strasti, ter morajo biti pripravljeni sodelovati. Ekipa, kjer imajo delavci med sabo dobre odnose in so solidarni eden do drugega, zagotovo pomeni višjo dodano vrednost pri delu.

nezahtevno sečišče; teren je skoraj raven, zelo prehoden, mladja skoraj ni, že poprej redčen sestoj iglavcev

nezahtevno sečišče; teren je skoraj raven, zelo prehoden, mladja skoraj ni, že poprej redčen sestoj ne zahteva veliko truda pri sečnji

Več vsebin o tem se nahaja na portalu: http://www.gozd-les.com/upravljanje-gozdov/pridobivanje-lesa

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.