Tablice za računanje prostornine okroglega lesa

Tablice, ki jih potrebuje vsak gozdar in lastnik gozda so tablice za računanje kubikov okroglega lesa. Potrebne so pri izračunu količine lesa na gozdni cesti, pri prodaji lesa in pri manipuliranju s hlodi. Vsakemu sortimentu izmerimo dolžino (brez nadmere) in premer na sredini hloda, kubatura lesa pa se izračuna kot …

Divja hruška in lesnika

Lesnika ali divja jablana (Malus domestica) in drobnica ali divja hruška (Pyrus pyraster) sta dve drevesni vrsti, ki ju gozdarji uvrščamo v gozdni prostor, čeprav tam nista več tako pogosti.   Najdemo ju v mešanih gozdovih listavcev v nižjih legah, vendar redko znotraj sestoja, saj dosegata prenizke višine, da bi …

Rdeča trohnoba iglavcev

Gliva Heterobasidion spp. je bolezen, ki prizadane cele sestoje dreves smreke ali drugih iglavcev, od katerih si pri sečnji obetamo kakovosten tehnični les. Prisotnost trohnobe v drevesu močno zmanjša vrednost drevesa, saj se naseli v spodnjem delu debla, ki je običajno najvrednejši. Okužen prvi sortiment (do 4 m dolžine, lahko …