PEFC certificiranje gozda pri nas

Mednarodno priznan certifikat PEFC se počasi uveljavlja tudi v Sloveniji. Do sedaj se je pri nas za pridobitev certifikata PEFC odločilo skupno 377 lastnikov gozdov.  Lastnik, ki je nosilec certifikata za svoj gozd s tem garantira, da se na njegovi posesti gospodari po načelih trajnosti in da se zagotavlja vse pomembne gozdne funkcije. Čeprav je v Sloveniji že dolgo zagotovljena visoka stopnja kontrole trajnosti gospodarjenja- z gozdnogospodarskimi načrti, gozdnogojitvenimi načrti, obveznim odkazilom lesa, kontrolo sečišč in varstveno službo, nam v svetovnem merilu vseeno ne pomeni nič, če gozdov nimamo certificiranih po pravilih PEFC.

Pri nas se certificira v sklopu celotne države, saj imamo enotno ureditev gozdarstva. Posamezni lastniki se odločijo tudi za individualno certifikacijo (to opravlja Inštitut KON-CERT), najcenejša pa je regijska, ki poteka v sklopu KGZS, saj je zaenkrat še brezplačna. KGZS je certifikat PEFC pridobil za vse slovenske gozdove, podelil pa mu ga je Inštitut KON-CERT, ki pri nas bdi nad ustreznim izvajanjem certificiranja. Vsak lastnik, ki pristopi k regijski certifikaciji, ima avtomatično certificirane gozdove, čaka ga lahko samo še čast naključne kontrole s strani KGZS ali Inštituta KON-CERT.

Kakšno pridobitev predstavlja certifikat PEFC za lastnika gozda? Zaenkrat nič v smislu višje prodajne cene lesa, vendar pa se zna zgoditi, da bo v prihodnosti vedno težje prodati necertificiran les (tako na rednem trgu kot na licitacijah večvrednega lesa), saj bodo kupci, predelovalci lesa in na koncu tudi potrošniki vedno bolj zahtevni. S certifikatom lastnik dokazuje izvor lesa iz gozda, v katerem se skrbno in kontrolirano gospodari.

Pogoji za pridobitev certifikata niso nič strožji od naše zakonodaje, saj je glavnina zahtev certifikata PEFC izpolnjena že z nalogami Zavoda za gozdove, ki nadzoruje razvoj gozdov in pomaga lastnikom. Se pa precej zahtev pojavlja v zvezi z lastnikovim delom v gozdu. Tudi pri kontroli lastnikov v letih 2012 in 2013 je bilo nekaj neskladij. Tisti, ki še bodo certificirali svoj gozd, morajo biti pozorni na nekaj zahtev, ki so do sedaj bile največkrat predmet neskladnosti (iz dokumenta o izvajanju regijske certifikacije v letu 2013):

  • če lastnik sam opravlja dela v gozdu mora biti opremljen z osebno varovalno opremo (čelada, primerni čevlji, protiurezne hlače)
  • traktor mora biti opremljen s kompletom za morebitno razlitje olja (takoimenovani ekološki komplet, ki ga ponuja KGZS)
  • če lastnik najema izvajalce za izvedbo del, mora z njimi imeti sklenjeno pogodbo za delo, in za storitev prejeti račun
  • kontrola urejenosti sečišč, gozdni red, varovanje vlak, odpadki v gozdu, paša v gozdu
  • vodenje evidenc poseka lesa (količine lesa, odločbe o poseku, računi o prodaji lesa…)

Pristopni postopek ni zahteven. Treba je samo pozorno prebrati Izjavo o pristopu in jo izpolniti ter jo poslati na naslov KGZS v Ljubljani. Pri solastnikih je treba natančno vpisati solastniške deleže ter podpisati vse lastnike.

Obstaja veliko dokumentov s področja PEFC gozdarstva, ki vsebujejo različna priporočila lastnikom gozdov glede gospodarjenja na njihovi posesti. Zbrani so na spletni strani www.pefc.si pod zavihkom Dokumenti. KGZS pa je izdal svojo različico dokumenta o usmeritvah in ukrepih za gospodarjenje po PEFC standardih. Priporoča se vodenje dokumentacije o svojem gozdu na enem mestu (se pravi v posebni mapi ali fasciklu), ta evidenca se bi pri večjih posestih lahko razširila na individualni načrt za gozdno posest in inventure posesti za namen natančnejšega ugotavljanja in dolgoročnega spremljanja stanja v gozdu.

PEFC certifikat zadošča evropski uredbi o dokazovanju legalnosti in sledljivosti lesa, ki se daje na trg. Pri nas je iz te uredbe nastala prevoznica, dokument, ki je zmedel vso gozdarsko panogo in ki ga vsak uporablja po svoje. S prevoznicami smo šli par (nepotrebnih in neučinkovitih) korakov naprej od tega, kar nam evropska uredba dejansko nalaga, v praksi bi zadoščal že certifikat PEFC in pa enostavno vodenje evidenc prometa z lesom v obliki odločb, računov, dobavnic …

PEFC certifikat ni obvezen. Lastnik, ki se odloči za to opcijo, ve kaj bo pridobil in za kaj se zavezuje. Trg lesa v Sloveniji za zdaj še deluje brez certificiranja, saj še ni dodobra uveljavljeno med lastniki. Veliko lastnikov tudi ne ve, čemu je certifikat potreben in kaj pomeni, čeprav v veliki meri pri svojem gospodarjenju (nevede) že dolgo upoštevajo vsa osnovna načela standarda PEFC. Pri nas smo v ravnanju z gozdovi toliko napredni, da bi mi morali postavljati zahteve drugim državam in ne one nam, naših načel trajnosti in sonaravnosti se zaveda tudi tuja gozdarska stroka (med drugim nam jo priznava evropsko združenje za sonaravno gospodarjenje ProSilva, ki je bilo ustanovljeno prav na pobudo slovenskih gozdarjev).logo_pefc

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.