Prevoznice za les

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je z začetkom septembra 2013 uvedlo prevoznice za les. Prevoznice so v veljavi od zadnje spremembe zakona o gozdovih, ki je začel veljati 10. avgusta, končno pa so z uredbo določili tudi njihovo vsebino in izgled ter jih začeli izdajati tudi v praksi. V oddaji na Valu 202 novinar Marjan Jerman že vrta v luknje, ki so možne pri uporabi prevoznic.

Novi zakon določa, da se prevoznica izdaja za les, ki ga lastnik gozda proda in za les, ki ga bo imel za domačo uporabo. Ne izda se samo pri prevozu vej in vrhačev ter sortimentov, ki so tanjši od 10 cm.

Če lastnik les proda nekemu kupcu, si mora pred prevzemom lesa priskrbeti prevoznico, ki jo dobi od revirnega gozdarja. Prevoznico mora lastnik gozda izročiti šoferju tovornega vozila, ki vozi les, da ga lahko nadzorni organi (policija, carina, gozdarska inšpekcija) preverijo. Šofer mora prevoznico izpolniti, jo med prevozom hraniti, nato pa jo izročiti kupcu hlodovine. Kupec mora v desetih dneh lastniku gozda vrniti kopijo prevoznice (ki je lahko tudi v elektronski obliki), oba pa morata papirje hraniti 5 let. Zakon od 77. člena naprej določa tudi kaj vse se šteje kot nepravilnost oziroma prekršek in kakšen je okvir kazni.

prevoznica za les

Pojavi pa se  vprašanje: Kako pa je s prevozom razcepljenih drv, sekancev in biomase v drugih oblikah? V 3. členu zakona je zapisana definicija gozdno lesnih sortimentov. To je posekan les gozdnih drevesnih vrst s skorjo ali brez in obsega: les v okrogli obliki, razcepljen ali drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe) in v obliki lesnih sekancev. 17.b člen pa pravi, da mora gozdno lesne sortimente (kot so definirani v 3. členu?) pri prevozu spremljati prevoznica, ki ni potrebna za veje in vrhače, ki so ostanki sečnje ter za gozdno lesne sortimente premera do 10 cm, če so naloženi oziroma se prevažajo s traktorsko ali gozdarsko prikolico. Potemtakem prevoznica ni potrebna tudi za lesne sekance in cepanice, razen če nimajo premera 10 cm. No, pristojni na ta vprašanja v oddaji na Valu 202 odgovarjajo drugače.

Sistem prevoznic v praksi nekako zagotavlja sledljivost do prvega kupca hlodovine. Ta kupec lahko pelje hlodovino na neko vmesno skladišče, tam hlodovino presortira in naloži specifične sortimente za določenega kupca (lesnopredelovalni obrat). V zakonu ni nikjer dorečeno, kako se bo preverjal izvor hlodovine iz teh vmesnih skladišč prvega kupca- manipulanta, saj prevoznik v tem primeru na more imeti prevoznice, ker hlodovina izvira od različnih lastnikov. Kaj bodo nadzorni organi počeli v takih primerih, bo zanimivo izvedeti.

Štiri mesece po uvedbi prevoznic se bo dogodila tudi že prva dražba odvzetih gozdnih sortimentov. Poziv se nahaja v dokumentu: Javna_draba_IRSKGH- ZAPLENJEN LES, poziv pa na povezavi.

Prevoznice so bile po žledolomu februarja 2014 ukinjene s spremembo Zakona o gozdovih zaradi lažje odprave posledic ujme in odprave administrativnih postopkov. Ukinitev teče do 30. aprila 2015. Prevoznice do takrat nadomešča enostavnejša listina o uporabi in prometu z gozdno lesnimi sortimenti, kjer gre samo za vodenje evidenc o prodanem lesu.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.