QuantumGIS

GIS programi se uporabljajo praktično na vseh področjih, kjer se prikazuje in členi prostor, v gozdarstvu torej kar precej. Nepogrešljivi so za načrtovanje v gozdnem prostoru, izdelavo preglednih kart, obvladovanje baz podatkov, za uporabo skupaj z GPS napravami… Tehnologija GIS-ov se vedno bolj uveljavlja v praksi, hkrati pa postaja vedno bolj dostopna uporabnikom. Namesto dragih GIS programov s plačljivimi licencami obstajajo tudi t.i. Open Source programi, ki so uporabnikom na voljo zastonj, kljub temu pa zelo uporabni. Eden izmed teh je QuantumGIS (QGIS), katerega široka mednarodna razvijalska ekipa stalno izboljšuje in posodablja. Na njihovi uradni spletni strani je poleg osnovnega programa na voljo tudi veliko različnih dodatkov (Plugins). Ker je QGIS odprtokodni program, ga lahko razvija vsakdo, ki to obvlada, najsi gre za razvoj dodatkov ali pa temeljnega programa samega. Tudi prevajanje vmesnika programa v tuje jezike je odprto za uporabnike in razvijalce.

V gozdarstvu je QGIS splošno uporaben. Podpira skoraj vse pogosto uporabljane formate rastrskih (tiff, jpeg…) in vektorskih podatkov (shp- Esri shapefile, gpx- GPS, kml- Googlov format, tab-MapInfo) ter baze podatkov (xls, dbase, csv…). Rastrski podatki so v bistvu slike, posnetki (satelitski, ortofoto), zgrajeni iz barvnih pik, te pa v naravi predstavljajo določeno velikost prostora, odvisno od natančnosti zajema prostora. Vektorski podatki pa niso sestavljeni iz pikslov, ampak so matematično definirani podatki v obliki točk, linij ali zaključenih poligonov. V QGIS lahko dodajamo in oblikujemo vektorske datoteke (najpogosteje shapefile) za zarisovanje ali opisovanje sestojev, potek vlak, točkovnih lokacij posebnih dreves, objektov v gozdu, mrež vzorčnih ploskev… Dodajamo lahko podatke iz GPS naprav (gpx format). Pomembna funkcija GIS-a je tudi izdelava kart po meri uporabnika, kar pomeni veliko svobodo v oblikovanju in prikazovanju nabranih podatkov.

QGIS ima na uradni spletni strani tudi obsežna navodila za delo s programom in menije za pomoč, ki olajšajo delo s programom. Poleg tega obstaja še množica video-posnetkov (na portalih kot je YouTube), t.i. Tutorial ali How to, ki še bolj nazorno prikazujejo uporabo funkcij.

Na voljo je veliko različic QGIS (najnovejša 2.8), ena izmed njih, poimenovana QGIS 2.6 Forst pa je s pomočjo šestih dodatkov delno prirejena za gozdarsko rabo. Dodatkov še nisem preizkušal, napisani pa so v nemščini. Različico so na pobudo gozdarskega društva iz avstrijske Štajerske razvili in dodelali na dunajskem inštitutu za geoinformatiko. Verzija je brezplačno na voljo na spletni strani omenjenega društva.

Naj dodam še par uporabnih povezav:

Uradna stran QGIS , kjer je program predstavljen kot projekt različnih razvijalcev, predstavljene so možnosti uporabe, možnosti sodelovanja pri razvoju, številni dodatki in njihova uporabnost ter pomoč pri delu.

QGIS Forst , posebna verzija QGIS, namenjena gozdarjem (v nemščini).

Povezave do nekaj uporabnih baz vektorskih in rastrskih podatkov za Slovenijo:

Zbirke prostorskih podatkov na portalu E-prostor ; nekaj podatkov je brezplačno dostopnih (shp in tif format), letalski ortofoto posnetki proti plačilu

Zbirke prostorskih podatkov na portalu ARSO (WFS) ; brezplačni vektorski podatki o okolju (tla, podnebje, vode, potresi…), lahko se jih naloži kot WFS sloj (z vpisom URL naslova)

Zbirke prostorskih podatkov na portalu Geopedia (WMS) ; nekaj podatkov je brezplačno dostopnih, letalski ortofoto posnetki proti plačilu. S prijavo se pridobi URL naslov za vzpostavitev povezave do WMS strežnika

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.