Siva jelša

Skromnejša sestra črne jelše z latinskim poimenovanjem Alnus incana je manj znana drevesna vrsta, tudi med gozdarji. Dosega nizke višine (do okoli 20 m) in skromnejše debeline (do 50 cm) ter je omejena na specifična rastišča. Največ jo najdemo na silikatni matični podlagi.

siva jelša se veliko pojavlja ob potokih više v hribih; lahko tvori tudi čiste sestoje kot je ta na sliki

siva jelša se veliko pojavlja ob potokih više v hribih; lahko tvori tudi čiste sestoje kot je ta na sliki

V nižinskih poplavljenih gozdovih in na namočenih tleh jo prehiteva črna jelša, zato siva jelša svoj rastni prostor najde drugje, v višjih nadmorskih višinah, nekje med 600 in 1400 metri. Tam se v sestojih, ki nastanejo na pobočjih, ob potokih ali zgornjih tokih rek, druži največkrat z različnimi vrstami vrb in pa tudi s črno jelšo, velikih jesenom in drugimi vrstami.

Pojavlja se ob vodi, kjer so tla bolj ali manj namočena, prenese lahko tudi krajše poplave. Dobro jo je puščati ob potokih saj utrjuje strugo, preprečuje odnašanje tal, ko pa drevesa prerastejo neko kritično višino jih lahko posekamo do panja in bodo zopet odgnala iz panja ter iz korenin ter trajno zagotavljala obvodne funkcije. Vidimo jo lahko tudi v gozdovih daleč stran od vode. Njeno seme je namreč lahko in ga veter lahko zanese daleč.

Ker hitro odganja iz panja in še bolj iz korenin je idealna za vzdrževanje grmišč.

listi sive jelše

listi sive jelše so bolj ovalni, imajo priostren vrh in nazobčan rob

listi črne jelše so bolj okrogli, imajo zaobljen vrh in nimajo nazobčanega roba

listi črne jelše so bolj okrogli, imajo zaobljen vrh in nimajo nazobčanega roba

Kot drevo s pionirskim značajem lahko hitro poraste gozdne površine, ki so bile prizadete od snega, vetra ali ognja. S tem pripravi tla in sestoj na rast ostalih drevesnih vrst in kot drevo v polnilnem sloju izboljšuje kvaliteto glavnim drevesnim vrstam.

skorja sive jelše je siva in gladka, posuta z lišaji bele in sinjemodre barve

skorja sive jelše je siva in gladka, posuta z lišaji bele in sinjemodre barve

skorja črne jelše je bolj temne barve in razbrazdanega videza

skorja črne jelše je bolj temne barve in razbrazdanega videza

Siva jelša veže dušik iz zraka in ga vnaša v tla ter tako na naraven način izboljšuje preskrbljenost tal z dušikom, podobno kot črna jelša. Listje, ki ga odvrže vsako leto, močno izboljšuje rodovitnost tal.

značilne šiške, ki jih najdemo na listih sive in črne jelše povzroča pršica Eriophyes laevis

značilne šiške, ki jih najdemo na listih sive in črne jelše povzroča pršica Eriophyes laevis

Dolga, tanka debla, velikokrat grčava s slepicami in žlebate oblike, ne obetajo rabe v lesni industriji. Mizarji in gozdarji jo bodo v kakem unikatnem izdelku promovirali samo kot prikaz pestrosti slovenskih gozdov.

Siva jelša nosi v gozdovih drugačna poslanstva kot ekonomsko zanimive vrste, zato jo je potrebno spoštovati in koristiti njene prednosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.