Nega letvenjaka

S svetlitveno sečnjo in pomlajevanjem gozda se pod starimi drevesi pojavi mladje, ki velikokrat že pod zastorom doseže vsaj 1 meter višine. Takrat je že kar pravi čas za posek večine dreves prejšnje generacije. Pustimo lahko samo še par najkakovostnejših dreves ali pa  v celoti obnovimo sestoj. Če sekamo kasneje, …