QuantumGIS

GIS programi se uporabljajo praktično na vseh področjih, kjer se prikazuje in členi prostor, v gozdarstvu torej kar precej. Nepogrešljivi so za načrtovanje v gozdnem prostoru, izdelavo preglednih kart, obvladovanje baz podatkov, za uporabo skupaj z GPS napravami… Tehnologija GIS-ov se vedno bolj uveljavlja v praksi, hkrati pa postaja vedno …