Kakovost pri delu v gozdu

V vseh gospodarskih dejavnostih in pri posameznih poklicih so formalno ter neformalno določena merila kakovosti pri izdelkih ali storitvah. Hkrati se vedno bolj teži tudi k višanju ali izboljšanju kakovosti ob nespremenjeni ceni. Gozdarstvo in gozdna dela kot ena izmed fizično najzahtevnejših del, navkljub vsem nevarnostim, ki jih prinašajo, niso …