Sproščena tehnika: na kratko

Tehnike gojenja gozdov, ki se imenuje sproščena oziroma svobodna, ni moč najti v sedanjih gozdnogospodarskih načrtih, čeprav je v teoriji  obravnavana skupaj s skupinsko postopnim in prebiralnim gospodarjenjem. V praksi se verjetno pogosto uporablja, vendar je redko imenovana, zaradi zapletenosti pa jo je težko opisati v nekaj stavkih. Je tehnika, …