Tehnične napake lesa

Od dreves v gozdu si obetamo dohodek. Ta je odvisen od količine in kakovosti debel. Kakovost debel pa zavisi od napak v lesu, ki jih določa kupec lesa oziroma tisti, ki les nadalje predeluje v lesene polizdelke in izdelke. Drevo samo po sebi nima napak, napake mu določi človek, ki …