Zimske vejice listavcev – zimski brsti

Drevesne vrste je možno prepoznavati na podlagi večih znakov: habitusa drevesa, oblike debla, skorje, listov, plodov …. Najpopularnejši so listi. V zimskem času, ko pa drevo ni olistano, se moramo pri listavcih zanašati predvsem na deblo: njegovo obliko in skorjo. Poznavalci pa lahko uporabijo še en znak, ki zna biti pozimi zelo koristen pri točnem prepoznavanju drevesne vrste- zimski brsti.

Pri razločevanju zimskih brstov posameznih vrst moramo biti pozorni na naslednje znake: razporeditev brstov na vejici (izmenična, nasprotna, vretenčasta), barva skorje vejice (čeprav se večkrat nanjo ni mogoče zanašati), barva luskolistov (z njimi so brsti pokriti), pojavljanje lenticel (pikice na skorji), oblika in velikost brstov, razlike med terminalnimi in lateralnimi brsti, oblika listne brazgotine (kjer je bil prejšnje leto pritrjen list). Vsi znaki so opisani na naslednji sliki:

zimski brsti

Pripeti so posnetki zimskih vejic 24 drevesnih in grmovnih vrst za prepoznavanje. To še zdaleč ni vso bogastvo drevesnih vrst, ki jih lahko najdemo v gozdovih ali parkih, je pa osnova. Pod vsako sliko piše slovensko in latinsko ime vrste. Pri prepoznavanju moramo vsekakor nabirati izkušnje v gozdu in na drevesih samih. Vaja dela mojstra!

iva

iva (Salix caprea)

graden

graden (Quercus petraea)

dob (Quercus robur), v primerjavi z gradnom ima brste bolj kepaste in zaobljene oblike

dob (Quercus robur), v primerjavi z gradnom ima brste bolj kepaste in zaobljene oblike

gorski javor (Acer pseudoplatanus)

gorski javor (Acer pseudoplatanus)

gorski brest (Ulmus glabra)

gorski brest (Ulmus glabra)

drobnica (Pyrus pyraster)

drobnica (Pyrus pyraster)

divja češnja (Prunus avium)

divja češnja (Prunus avium)

črni topol (Populus nigra)

črni topol (Populus nigra)

jerebika (Sorbus aucuparia)

jerebika (Sorbus aucuparia)

črni bezeg (Sambucus nigra)

črni bezeg (Sambucus nigra)

črna jelša (Alnus glutinosa)

črna jelša (Alnus glutinosa)

bukev (Fagus sylvatica)

bukev (Fagus sylvatica)

veliki jesen (Fraxinus excelsior)

veliki jesen (Fraxinus excelsior)

trepetlika (Populus tremula)

trepetlika (Populus tremula)

siva jelša (Alnus incana)

siva jelša (Alnus incana)

pravi kostanj (Castanea sativa)

pravi kostanj (Castanea sativa)

poljski jesen (Fraxinus angustifolia)

poljski jesen (Fraxinus angustifolia)

navadni beli oreh (Juglans regia)

navadni beli oreh (Juglans regia)

navadni beli gaber (Carpinus betulus)

navadni beli gaber (Carpinus betulus)

navadna leska (Corylus avellana)

navadna leska (Corylus avellana)

navadna breza (Betula pendula)

navadna breza (Betula pendula)

mali jesen (Fraxinus ornus)

mali jesen (Fraxinus ornus)

lipovec (Tilia cordata)

lipovec (Tilia cordata)

lesnika (Malus sylvestris)

lesnika (Malus sylvestris)

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.